Nyheter

FEDRELANDSPOSTEN

Posten for folk og fedreland

 

De siste nyheter fra nord til sør i Fedrelandet

***************************************

Et fremtidig Norge hvor nordmenn er blitt en minoritetsgruppe, er vel ikke så farlig

 

Publisert 15. oktober 2017

Hans P. Hillestad

 

Dersom innvandringspolitikken blir liggende fast, vil nordmenn oppleve å bli en minoritet i sitt eget hjemland innen 1-2 generasjoner. Ettersom antall ankomne innvandrere per år kan variere sterkt, er det umulig å fastslå nøyaktig hvilket år dette vil skje. Dersom det ikke foreligger radikale endringer innenfor innvandringspolitikken, vil dette tidligst skje mellom 2040-2060. Senest vil nordmenn være en minoritetsgruppe innen utgangen av dette århundret.

 

Mange tenker at et fremtidig Norge hvor nordmenn er blitt en minoritetsgruppe, ikke er så farlig – eller til og med en ønskelig fremtid. Jeg har et langt mer dystert perspektiv på dette etter å ha studert temaer tilknyttet biologi og atferdsmønstre på samfunnsnivå, som jeg kan gjøre rede for.

 

 

Det er en fremtid uten kristendom lederne nå arbeider for

 

Publisert 11. oktober 2017

Odd Toresen

 

Spørsmålet er om det kanskje er for sent for Europa og Norge. Vi har innbitt arbeidet i mange tiår for å fjerne kristendommen fra det offentlige rom. Videre har vi påtvunget religionen våre sekulære verdier som f.eks. at homofile skal vies i kirken, kvinnelige biskoper m.m. Når vi samtidig vet at kirken selv har sørget for å komme disse kreftene (stort sett venstreorienterte) i møte og har omfavnet vårt samfunns og kristendommens historiske fiender, samtidig som man ønsket enda flere av disse inn i vårt land, så kan man vel tenke at det er en selvdestruktiv kraft som kirkens ledere er plaget av. Liberal innvandringspolitikk, invitasjon av islam inn i kirkerom og et lederskap som trenger seg inn i det verdslige politiske rom med stor selvsikkerhet og kunnskapsløshet. Israelhat, skattepolitikk, Trump, EU tilnærming, Brexit m.m. er noe av det kirkens ledere engasjerer seg i. De har tatt side. Det et SV kirken som nå vokser frem. Det skrevne ord er ikke lengre viktig ei heller vår historie. Det er dessverre en fremtid uten kristendom som de kristne lederne nå arbeider for. Vi får bare håpe at deres beveggrunner er uvitenhet og at det ikke skjer overlagt.

 

 

Media er den største trusselen mot landet vårt nå

 

Publisert 4. oktober 2017

Per Larsen

 

Jeg tror ikke media skjønner selv hvor stort hatet mot de etterhvert er blitt. Gjennom 40 år har de systematisk ødelagt landet vårt. Forvrengt, løyet, omskrevet sannheten gjennom en blanding av trusler, hets, ideologi og kunnskapsløshet.

 

Må gjerne si at de egentlige bakmennene er 68'erne som kuppet utdanningen her i landet og lot kun en viss type politisk korrekte, hjernevaskede studenter komme gjennom systemet sitt, men for min del er det media som er den største trusselen mot landet vårt nå. Det er media som er ansvarlig for tingenes tilstand. Politikere er rene tråddukker som sier det media gir de lov til.

 

Hvor langt er AP villig til å gå i støtten sin til islamistiske mørkekrefter

 

Publisert 2. oktober 2017

Hans Johnsen

 

Det er et underlig skue å se hvor tett Ap er på totalitære krefter som står i strid med enhver verdi Ap er tuftet på. Ja, og hvilke verdier Norge er tuftet på?

 

Vi vet at islamister, som APs bystyrerepresentrant Nasir Ahmed, prinsipielt ikke vil ha demokrati. De ønsker å avskaffe demokratiet som vår nasjon er tuftet på, til fordel for en totalitær islamsk stat, der islam skal regulere alt i samfunnet. Dette er velkjent for de fleste, men kanskje ikke for AP-pamper?

Det vi har her er altså per definisjon en femtekolonist i vårt samfunn og innenfor vårt politiske system, en forkjemper for konservativ islam, som støtter radikale, totalitære, fundamentalistiske islamistiske krefter.

Tanken er antagelig å jobbe innenfra vårt demokratiske politiske system for å avskaffe samme og erstatte det med sharia-lover, islam-praksiser og et totalitært styresett.

 

Vi vet at islamister vil at samfunnet skal styres etter sharia og at de ser på demokrati som et fordervet, menneskeskapt system som ikke har noen egentlig verdi eller gyldighet målt i forhold til Koranens og andre hellige islam-skrifters budskap og regler for hvordan mennesker skal leve og samfunnet skal være.

 

Dette er altså å kynisk bruke vår ytringsfrihet og våre frie demokratiske prosesser for å kunne jobbe systematisk for å avskaffe samme. Og alt dette åpenbart med Arbeiderpartiets velsignelse!

 

Støre og andre AP-pamper - som Raymond Johansen - bør konfronteres med deres lefling med og velsignelse av radikale islamister, like mye som f.eks. Høyre burde bli konfrontert dersom de hadde tatt en nynazist inn i partiet, som jobbet for å innføre et totalitært nazistisk regime i Norge.

 

Under andre verdenskrig var det en del nordmenn som støttet et annet totalitært regime, en annen -isme, nazismen og deres mørkemenn og mørkekrefter, slik AP nå støtter en annen totalitær -isme, som sprer sine ondskapens tentakler inn i samfunnsmaskineriet vårt og vårt politiske system - inkl. Oslo bystyre.

 

Vi hadde en viss betegnelse på de som støttet den totalitære ideologien som landet vårt var underlagt under 2. verdenskrig. Det sitter langt inne å hente betegnelsen frem igjen, men det er nærliggende nå.

Hvor langt er AP villig til å gå i støtten sin for islamistiske mørkekrefter i samfunnet vårt?

 

 

Vi har allerede» Malmøtilstander» i Oslo – men hvem har skylden?

 

Publisert 30. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Sjef for organisert kriminalitet i Oslopolitiet Einar Aas sier at de nye innvandrergjengene dominerer kriminaliteten i Oslo og at «Vi nærmer oss Malmø-tilstander». Dette er ikke riktig, vi har allerede svenske tilstander flere steder i Oslo, Holmlia, Mortensrud etc. etc.

Årsaken til dette er at politikere og myndigheter i snart 40 år har radbrekket Oslo på kryss og tvers med masseinnvandring og mislykkede politiske fantasier om det flerkulturelle paradiset. Nå viser det seg at realiteten er ghettofisering, opptøyer, narkotikaproblemer, kriminelle gjenger og våpen som flyter fritt. Barn selger narkotika og ikke sjelden finner politiet 15-åringer med skarpladde pistoler under jakka.

 

Men her er mange skyldige; som politikere og offentlige myndigheter. I tillegg kommer media med NTB og NRK i spissen. Disse promoterer innvandring og skjuler de negative sidene. Men politiet er heller ikke uskyldig i og med at de nesten konsekvent ikke opplyser om at gjerningsmennene er innvandrere. Andre som er delaktige i misæren finner du på nabokjerringa.no, milorg.no. Webkontorene.no gir deg også en oversikt.

 

 

Naive politikere og en sovende presse - er farlig for Norge

 

Publisert 28. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Høyre gikk inn for dobbelt statsborgerskap på landsmøtet, og både Ap, Sp og KrF skal ta forbudet opp til vurdering i vår. Det er altså en reell mulighet for at Stortinget opphever forbudet.

 

Forbudet mot dobbelt statsborgerskap har mange ulemper og ingen gevinst mener Bergens Tidende i mars 2017: I en globalisert verden er ikke normalen lenger én nasjonal identitet. Det er naturlig å føle tilhørighet til flere land, og folk bør slippe å velge mellom to nasjonaliteter. Å frarøve sine borgere tilknytningen til sitt andre hjemland passer seg ikke i en liberal og inkluderende stat som Norge.

 

BTs begeistring for den totale globalisering med sterk nedtoning av nasjonalstatene kan mange styre sin begeistring for. Etter en uke hvor hele verden har vært vitne til resultatet av å ha dobbelt statsborgerskap når nettopp lojaliteten ikke går til det landet man bor i – som tyrkere i Nederland.

 

Vi har alle sett at tiden for konflikter mellom nasjonalstater ikke er forbi. I en slik situasjon, åpenbar for de fleste, står BT fram og ser ingen problemer med dobbelt statsborgerskap. Selv verneplikten hopper BT lett over ved å konstatere at dette "lar seg ordne i praksis". Hvordan kan man spørre seg?

 

Et statsborgerskap er noe mer enn en adresse registrert i Folkeregisteret. Det er i motgang og dårlige tider at et statsborgerskap får sin største betydning. I den ytterste time når man er nødt å stå opp for noe. Beklageligvis sover BT, og deler av befolkningen, fremdeles ut oljerusen og ser derfor ingen mørke skyer på himmelen.

 

 

Nasjoner er dannet av folk med fellestrekk

 

Publisert 26. september 2017

Hans P. Hillestad

 

Nasjoner er dannet av folk med fellestrekk i rase/etnisitet, historie, religion, språk, levesett, kultur, og så videre. Disse nasjonene danner samfunn som majoriteten av folket anser som ønskelig å leve og delta i, og dette er gjeldende for enhver nasjon og folk uansett hvilken opprinnelse man har. Det er naturlig å føle en tilhørighet til eget folk, og det er sunt og legitimt for et samlet folk og nasjon å ha selvråderett innenfor deres suverene nasjonalstat.

 

 

Vi står overfor en verdikamp vi enda ikke kjenner enden på

 

Publisert 22. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Da NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen la ansiktet i alvorlige folder og snakket om mørkemenn og hat mot Faten, ble det overtydelig at vi står overfor en verdikamp vi enda ikke kjenner enden på. Særlig lederen for LDO, Hanne Bjurstrøm, løftet pekefingeren høyt mot de som hadde klaget på programmet; bruk av hijab handler om religionsfrihet – underforstått; dette er en tapt sak i all framtid. På den andre siden er det kanskje nettopp Eriksen som fremstår som hatefull.

 

Islamismens tentakler strekker seg ut, over hele den muslimske verden og også inn i Europa. Det har vi fått mer kunnskap om etter terrorangrepet i Barcelona. Er Norge forskånet for dette? Nei, tvert imot – det ser vi tydelig på diverse foredrag og arrangementer arrangert av store, norske moskeer der kvinnene er tildekket, sitter bakerst i lokalet – segregert fra mennene og har sine egne bønnerom.

 

Islam, en totalitær ideologi, har gjennom 1400 år fordummet, retardert og hensatt den muslimske verden i uvitenhet, analfabetisme, kaos, kriger, vold, terror og fattigdom, noe som de selv og nå den vestlige verden må betale en blodig pris for. Men å bidra til å promotere Islam, det skal NRK gjøre -like forbannet-. NRK oppførsel er ikke i samsvar med befolkningens oppfatning og virkelighetsforståelse, og bør derfor bli boikottet av den norske befolkningen.

 

 

Hvorfor er de kristne selv så ivrig etter å utrydde kristendommen i Norge?

 

Publisert 20. september 2017

Gunn Torsen

 

Det er ingen som er mer ivrig etter å utrydde kristendommen i Norge, enn de kristne selv. De har en ide om å frelse muslimer til kristendom, ved å akseptere islam som tro og religion, og føre en form for "dialog". Resultatet er at nordmenn blir forvirret og melder seg ut av den norske kirken.

 

Krf sin Svarstad Haugland som kirke/kulturminister satte i gang prosessen med å avvikle statskirken og likestille hedenskap/islam. Egentlig ville hun tilgodese kristne dissentermenigheter utenfor statskirken økonomisk. Resultatet ble at hedenske samfunn også ble likestilt med kristne jr. økonomisk offentlig støtte. Krf blir i hovedsak støttet opp av lavkirkelige dissentermenigheter.

 

De vil ha penger til sine menigheter og bistandsarbeid, en lukrativ sektor for pinsevenner m.m.

 

 

Nasjonalt samhold er i ferd med å erstattes av indre strid

 

Publisert 16. september 2017

Steinar Kristiansen

 

Tiden etter den annen verdenskrig var i vårt land kjennetegnet ved en forholdsvis høy grad av nasjonalt samhold, hvilket var naturlig nok etter en felles uforsonlig avvisning av en felles ytre fiende. Det er ikke så godt å si når dette tok slutt. Vi kan kanskje nøye oss med å konstatere at den tiden er forbi, og at den er i ferd med å erstattes av indre strid.

 

Men genetisk og hva lynne angår, er nordmennene ennå ikke svært forskjellige fra det vi var for noen hundre år siden.

 

Konfliktlinjen som er i ferd med å tre frem, ser da også ut til å ha sosiale fellestrekk med fortidens. Menneskene som så klart viser at de hater innvandringsmotstanderne, minner på mange måter om embedsmannsstanden som dominerte det politiske livet i Norge på 1800-tallet. Ikke fordi de har viktige offentlige embeter alle sammen, men fordi de tilhører et sjikt som gjennom sine posisjoner – i det sosiale, kulturelle og på andre måter offentlige livet – og takket være sin synlighet øver en innflytelse som det kun var statens mektige representanter som hadde for to hundre år siden.

 

Innvandringsmotstanderne har endel fordeler som deres kritikere ikke har, og som i det lange løp blir avgjørende: De snakker sant, de har det norske folket i ryggen, og de setter sin lit til Gud snarere enn til mennesker. Det er den kristne kulturarv som er tryggheten, gleden og det faste punktet i deres tilværelse, ikke hæren av moralembedsmenn og -kvinner. Endel ting er lettere på den måten.

 

 

To kronidioter etter hverandre på den samme Uriaspost

 

Publisert 13. september 2017

Odd Bjørn

 

Når Amundsen som justisminister kan påstå at stor innvandring ikke innebærer risiko for terrorfare, så er det motsatte en entydig påvist sammenheng. I en så alvorlig sak burde han få fyken fra sin uriaspost.

Det er jo åpenbart for alle andre at fravær av terror i flere land i Øst-Europa går sammen med at de motsetter seg innvandring og har hatt minimalt med det. Da blir det ikke terror!

 

Amundsens retorikk er å motarbeide det viktige arbeid Sylvi Listhaug driver mot innvandring, og viser hvilket påfallende stort spenn av motsigelser det finnes internt i FrP.

Noe av det samme av mangel på skarpsindig og årvåkenhet på hva som skjer, så vi under Anundsen hvis blemme var at hundrevis av migranter passerte grensa mens statsråden i Oslo ikke visste råd.

 

At det går an å sette to slike kronidioter etter hverandre på den samme Uriaspost, mens man lar humla suse i partiledelsen.

 

 

Populisme som politisk aktør

 

Publisert 9. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

Populisme betyr jo egentlig bare å lytte til folket og føre en politikk som folket vil ha. Når etablerte politikere fjerner seg fra folket - når eksempelvis Arbeiderpartiet fylles av unge PR-folk og statsvitere som i praksis arver posisjonene fra foreldrene sine og knapt har deltatt i normalt arbeidsliv - da ligger veien åpen for andre. Da flokker sekulære nordmenn seg rundt kristne Sylvi Listhaug og i utlandet støtter folk opp om politikere som Wilders og Trump.

 

Det er ikke sikkert det er slik som venstresiden hevder at disse er folkeforførere som narrer folket med seg, og at medisinen mot dette er enda mer av det de etablerte partiene har stått for så lenge. Det kan være slik at folket - selv arbeiderklassen og trygdede - er forbausende oppegående med evne til å tenke og observere selv, og at de nå stemmer på de som ønsker og evner å føre en politikk som folket vil ha. Politikere som vil være folkets tillitsmenn og ikke formyndere. Namecalling og det å stemple alt man ikke liker som høyrepopulistisk, virker ikke.

 

 

Hvorfor lyves det om ytringsfrihet?

 

Publisert 7. september 2017

Odd Bjørn

 

I både festtaler og hverdagstaler snakkes det om at vi er heldige som bor i et land med ytringsfrihet. Men har vi det? Til tross for at Grunnlovens § 100 lover ytringsfrihet, har straffeloven flere kapitler som begrenser denne i sterk grad. Det siste som har dukket opp er flere etater i politiet som motarbeider ytringsfrihet ved å kalle det hatkriminalitet. Det siste er at politiet i Fredrikstad nekter «Aksjonsgruppe Ytringsfrihet» å demonstrere på grunn av redsel for bråk. Dette kan da ikke være annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand. Man kan altså ved hjelp av trusler om bråk sette en stopper for at andre får ytre seg – det er ikke til å tro. Dette kan da ikke være annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand – både hos politiet og politikerne.

 

Så neste gang du hører noen si «Jeg er for ytringsfrihet, men ..» så er de helt klart mot ytringsfrihet, minn dem på det.

 

 

Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge

 

Publisert 5. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Kristiansands varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) og hans partifelle stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan vil komme fattigdommen i Sørlandets hovedstad Kristiansand til livs, og blant de ellers nokså kurante forslagene i en tiltakspakke med dette formål for øye som de to lanserte fredag, er det å gi innvandrere forrang til kommunale jobber ved å kvotere inn en ikke nærmere spesifisert prosentandel ved ansettelser. – Det er et drastisk virkemiddel, men nødvendig. Varaordføreren stiller ut sin innbilte prektighet ved å fremstille forslaget som et resultat av godhet: – Mye av fattigdommen i vår by skyldes stor innvandring, fordi vi har vist hjertelag og bosatt tre ganger så mange som Oslo, forholdsmessig. Men vi må ha hjertelag nok til å hjelpe dem videre også. Språk er nøkkelen til både jobb og sosialt liv, sier Kristiansen.

 

###

 

Kommentarer: Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge eller kommer fra et annet land, er helt forkastelig og bidrar bare til økte motsetninger i samfunnet. Dette skaper rasisme.

Nordmenn gjøres i teori og praksis til annenrangs borgere i eget land. KrF gjør det med et smil hvis skinnhellige åndsforlatthet er egnet til å sende blodtrykket til himmels. Man kan spørre seg hvor denne selvpiskingen kommer fra. Den moralske avlaten for ubegåtte synder betales av noen andre.

 

 

Valget 2017: Noe som ikke stemmer med stemmene?

 

Publisert 3. september 2017

Odd Bjørn

 

Politikerne har gitt statsborgerskap og dermed stemmerett til folk som ikke kan norsk. De får derfor informasjonsbrosjyrer på eget språk om valget 11. september. Hva mener egentlig våre politikere om "integrering"? På baksiden av valgkortet kan man lese om informasjonsmateriell på flere språk.

 

På valg.no ligger det brosjyrer om Stortings- og sametingsvalget, inkludert informasjon om hvordan man bretter valgkortet. Brosjyren kan lastes ned på bokmål og nynorsk, på tre samiske språk, og på arabisk, filippinsk, persisk, russisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, somalisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

 

Et minimum var kanskje å forvente at for å ha stemmerett i Norge kan man uten problem forstå, og gjøre seg forstått, – på norsk?

 

 

«Fake news» igjen: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

 

Publisert 1. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I mars 2017 kan en lese i VG at 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.

 

Fra kommentarfeltet kan man lese følgende: «Dette kan ikke stemme! Har de spurt 4 personer som alle har aksjer i flyktningmottak? Hvor mange er spurt? Hvem er spurt? Hva slags ordlyd hadde spørsmålene? Dette er opplysninger som det er helt naturlig å spørre seg om en undersøkelse skal være troverdig. Undersøkelsen kommer derfor inn under kategorien alternative fakta. Nordmenn må våkne og stramme inn enda mer slik at vi kan i det minste utsette å få tilstander som de har i Sverige også i Norge. Der er det virkelig krise nå!!»

 

Man må ikke glemme at Redd Barna i hovedsak lever av innvandringen og at Ipsos alltid tar imot bestillingsverk. VG er da heller ikkke å betrakte som en seriøs avis – det har den heller aldri vært. Vi bør vel derfor være forsiktige når det gjelder å kritisere tilstandene i USA

 

 

Å forsvare det vi har oppnådd

 

Publisert 30. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Aftenposten har virkelig skiftet ham de siste årene. Fra å være en seriøs avis, en av Norges ledende, ligner den mer og mer på Dagbladet før denne avisen virkelig tapte seg. En miks av NTB nyheter, politisk korrekte kronikker og innlegg – og sport. En forskjell er den voldsomme dyrkingen av de yngre politisk korrekte skribentene som får mer og mer spalteplass. Ofte unge som åpenbart ikke kjenner sin historie.

 

Slike kronikker betyr et forsvar av ‘det bestående’ - det er ikke framtidsrettet lengre. Er vi fullstendig prisgitt ‘globaliseringen’ – i de aller, aller fleste land har kvinnene færre valgmuligheter, mindre frihet og er mer prisgitt patriarkene enn i Norge. Er dette en del av ‘pakken’? Eller kan vi fortsatt forsvare det vi har oppnådd av muligheter og rettigheter i Norge?

 

 

Radikaliserte politikeres kamp mot ytringsfriheten

 

Publisert 28. august 2017

Odd Bjørn

 

I helgen kunne en se og lese om politikere som står frem i en aksjon mot såkalte nettroll i kommentarfeltene, med statsminister Erna Solberg og justisminister Amundsen i spissen for regjeringspartiene.

 

Disse politikerne reiser - sammen med media - rundt på skattebetalernes bekostning - direkte eller indirekte – og fremsetter en masse tøvete påstander – direkte og/eller indirekte - de fleste nordmenn er uenige i, spesielt når det gjelder innvandring og manglende repatriering.

Mange av dem som er uenig i dette slipper ikke til i media og må ta til takke med kommentarfeltene – er det rart de tar hardt i? Men fakta er at de bare bruker et folkelig språk – langt fra tåkepratet til politikere og journalister.

 

Nå ønsker politikerne å sette en stopper også for disse kanalene. Med seg har de et politi og rettsvesen som ikke ser ut til å mangle ressurser når det gjelder å rettsforfølge mennesker som har meninger de ikke liker – mellom anna ved hjelp av såkalte hatgrupper i politiet. Hensikten er å skremme meningsmotstanderne til taushet.

 

Men hva med politikernes eget hat og hets mot store deler av befolkningen – er den ikke nå så grov og omfattende at det nærmer seg rasisme mot det norske folk?

 

Typisk for radikaliserte politikere er at de foretrekker en enveis-kommunikasjon, der deres meninger ikke blir belastet med innsigelser.

 

 

Forsøker å skille fundamentalisme fra islam

 

Publisert 26. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Sir Salman Rushdie tar i august 2017 et oppgjør med venstresiden som forsøker å skille fundamentalisme fra islam.

 

«Jeg er i grunnleggende uenighet med denne venstrefløyen som gjør alt for å distansere fundamentalisme fra islam. Islam har blitt radikalisert i femti år.

 

Men denne historiske utviklingen fant sted i islam og ikke utenfor. Når folket i den islamske staten (IS) angriper, gjør de det ved å si «Allahu Akbar.» Så hvordan kan vi da si at dette ikke har noe å gjøre med islam,» spør sir Salman Rushdie, forfatter av romanen Sataniske vers.

 

 

Elitesoldater mot innvandrerbander

 

Publisert 24. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

De siste dagene har det vært daglige meldinger om skyting på åpen gate i Danmark. Bandemedlemmene kommer kjørende på mopeder og skyter tilfeldige personer.

Hver eneste dag siden 8. august 2017 har politiet rykket ut etter meldinger om skyting. Nå har danskene fått nok. I Danmark settes elitesoldater inn mot voldelige bander

Det har lenge pågått en bandekrig i Danmark, spesielt i København, der voldsgjengene «Loyal to Familia» og «Brothas» kriger om makten i det kriminelle miljøet.

Årsaken til oppgjøret skal ifølge den danske avisen Berlingske Tidende være en enkelt episode som oppsto i Spania for en tid tilbake.

 

 

Mediene har slagside

 

Publisert 22. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

NRK har i minst et halvt århundre vært et kraftsenter for venstrevridde publiseringsholdninger. Andre har fulgt etter. Aftenposten, som før i tiden hadde som mål å gi leserne «Solid bakgrunn for egne meninger», er nå blitt landets nest viktigste arena for samfunnsdebatt på venstreorienterte premisser.

 

Men dagens aviser har tapt så mye tillit og anseelse at det for venstresidens partier kanskje ikke gir så mye drahjelp likevel å ha mediene på sin side.

 

 

Konsekvensene for vertslandenes kvinnelige befolkning

 

Publisert 20. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Det kan ikke herske tvil om at europeiske myndigheter har visst at å motta store kontingenter av unge innvandrermenn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land, ville få de konsekvensene det nå har fått for vertslandenes kvinnelige befolkning. Den mest kriminelle gruppen på hele planeten, uavhengig av historie og geografi, er nemlig unge menn mellom 18 og 30 år. Rundt en million migranter fra Midtøsten og Afrika ankom Europa i løpet av 2015 og mannsdominansen var og er stor. 66,26 prosent av alle voksne innvandrere som ble registrert i Italia og Hellas i 2015 var menn, og de er ofte enslige, unge i arbeidsfør alder. I følge UNHCR, som foretok en undersøkelse blant de 367.902 som tok seg ulovlig over Middelhavet i første halvdel av 2015, var majoriteten arabiske (78%), sunnimuslimske (87%) menn (83%) i aldersgruppen 18-35 (71%).

 

Hva vil de europeiske myndigheter gjøre med det?

 

 

Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder

 

Publisert 18. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvorfor nettopp så mange av kirkens egne ledere har slikt behov for å behandle sin egen tro, gudshus og medtroende på en billig og respektløs måte er en gåte? Hvor er kjærligheten til sin egen gud og medmennesker? Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder og andres gud med slik opphøyd respekt? Selv den mest hardbarka ateist må føle kvalme over denne selvprostituerte prostreringen der man demonstrerer sin totale mangel på verdighet, ære og selvrespekt.

 

Og dersom kristne ledere ikke lenger tror på sin gud, så hvorfor ikke bare heller bytte han ut eller konvertere til en annen? Det ville vært mye mer redelig.

 

 

Situasjonen i Sverige er blitt enda verre

 

Publisert 16. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I februar i år brøt det ut kraftige opptøyer i drabantbyen Rinkeby i Stockholm. Men politiets storaksjon som skulle ta tilbake bydeler fra kriminelle som har opprettet parallellsamfunn har medført at problemet smittet til flere områder. Unge menn blir skutt og drept på åpen gate. Biler blir satt i brann og gjenger driver åpenlyst salg av narkotika.

Det var situasjonen i 15 svenske bydeler som for to år siden førte til at det ble slått alarm. I pressen ble bydelene omtalt som «no-go-soner», områder politiet holdt seg unna. Det avviste myndighetene.

Etter to års politiinnsats er det nå lagt frem en statusrapport. Den viser at antallet «spesielt utsatte områder», det vil si steder der det er parallelle samfunnsstrukturer som gjør det vanskelig for politiet å gjøre jobben sin, har gått opp til 23.

 

Pressen svikter sitt samfunnsoppdrag

 

Publisert 14. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvis det ikke hadde vært så alvorlig at pressen svikter sitt samfunnsoppdrag når det gjelder innvandring, så kunne de bare ha seilt sin egen sjø, ut av hyllene og bort fra de stedene på nettet der folk klikker. Men det får alvorlige konsekvenser for demokratiet, og dermed vår frihet og hverdag. Det synes håpløst å få dem til å skjønne hvor farlige konsekvenser sviket deres får.

 

De verste konsekvensene vi har sett så langt, er at de i England har holdt skjult seksualisert vold mot barn, begått av gjenger av pakistanske muslimer i lange tider og bidratt til at tusenvis av barn har blitt voldtatt og mishandlet. Hvis det samme skjer her i mindre skala, vil pressen her også holde det skjult. Når sviket deres får direkte konsekvenser i form av voldtekt og mishandling av barn som kunne ha vært stoppet hadde de gjort jobben sin, ser vi noe av det mest avskyelige i holdningene som herjer.

 

Les mer på Pressekontor.no

 

 

Hvor er mennene?

 

Publisert 12. august 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I våre medier kan man stadig lese om innvandrerkvinner som har det helt forferdelig i vårt land - og blir diskriminert og sviktet på alle kanter, spesielt gjelder dette økonomi. Men det som går igjen i alle disse tilfellene er at de er alenemødre – alenemødre med 3 – 8 barn.

 

Man må vel kunne gå utfra at disse barna er blitt unnfanget ved hjelp av sæd fra en mann – men hvor er disse? Det er et tema som er helt fremmed for våre såkalte journalister - som legger større vekt på sitt personlige, politiske standpunkt enn saklig og viktig informasjon for leserne. Dette fenomenet går igjen i alle de store avisene som VG, Dagbladet og ikke minst Aftenposten. Se for øvrig pressekontor.no

 

 

Grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

Publisert 10. august 2017

Svein Bjartholm

 

Folk i sosialdemokratiet har i mange år beriket seg selv, med jobber og posisjoner! Dette skjønner jo enkelte! Videre har de kastet kristendommen på søpla, med de konsekvenser dette har, hvis moral er grunnlaget for våre moralbegreper!

 

Alle er like og har samme verdi som mennesker, bortsett fra akademikerne, som er mye mer verdt enn alle andre, og som nå legger føringer i sosialdemokratiet! De ser ned på alle som ikke er universitetsutdannete, disse har ikke "rett" til å uttale seg om noe som helst! De er i deres øyne dumme mennesker! Derfor hater de vanlige folk, vanlige folk er kun stemmekveg! Men de omfavner folk fra MENA-land (Middel East and North Africa), da de har en festlig kultur! Det betyr ingen ting at de belaster økonomien, dreper, voldtar, stjeler, osv., for det går bare ut over vanlige folk, som akademikerne ser ned på! ... og husk, alle har samme verdi, bortsett fra etniske nordmenn uten universitetsutdannelse! De er i deres øyne White Trash!

 

Dette er noen av grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

 

Vi vil ha et skikkelig politi

 

Publisert 8. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I disse dager driver politiet og fotfølger demonstranter som ikke ønsker annet enn å få si sin menig i fred. Flere svensker er blitt påsatt håndjern på grensestasjonene fordi politiet mistenker dem for å være demonstranter. Men har de ikke tatt inn over seg at det er venstreekstreme aktivister som lager bråk og farlige situasjoner?

I ly for politiets manglende informasjon til skattebetalerne, har gjengkriminaliteten blomstret med skyting og drap. Likevel står politiet frem og forteller at byen er trygg, de har ful kontroll – og – det har i alle fall ikke noe med Allah å gjøre.

 

Faktisk er det slik at politiet selv har forårsaket innvandrerproblemene ved å ikke fortelle at det er innvandrere som står bak slik at det kunne blitt tatt grep før – før det er for sent. Det begynner å haste. Dette er ikke annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten. Dette burde få alvorlige konsekvenser for politiledelsen – men det står vel ikke bedre til rent intellektuelt i Justisdepartementet heller – eller?

 

 

Såkalte «flyktninger» som drar «hjem» på ferie – på tide FrP!

 

Publisert 6. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I august 2017 kunne en lese følgende:

«Listhaug ber nordmenn angi flyktninger på hjemreise. Sylvi Listhaug (Frp) vil at folk «følger med» og rapporterer til myndighetene dersom de vet om eller mistenker at flyktninger de kjenner drar på reiser til hjemlandet. – Folk har kommet til meg i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra. Og det synes mange er veldig rart ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie. Det skurrer både for folk flest og for meg, sier Listhaug. Hun oppfordrer derfor vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet».

 

Norsk Folkeparti sendte 6. juli 2017 følgende brev til Justisdepartementet, et departement FrP er ansvarlig for:

***********************************************************

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

Att: Per-Willy Amundsen

 

Kolbotn 6. juli 2017

 

 

KRAV OM INNSYN

FLYKTNINGER PÅ FERIE I HJEMLANDET

 

Norsk Folkeparti (NFP) har lagt merke til at utallige migranter reiser til og fra Gardermoen hver dag. Hva gjør departementet for å sikre at disse såkalte flyktningene ikke reiser tilbake på ferie eller lignende til landet de har flyktet fra?

 

Med vennlig hilsen

Norsk Folkeparti

 

Oddbjørn Jonstad

Formann

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken

 

Publisert 2. august 2017

Hans P. Hillestad

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken har lenge vært kjent for de som har vært oppriktig interessert i å undersøke statistikker og forskning for å danne seg en oppfatning av hva som foregår i vårt land og verden forøvrig. Bekymringer for fremtiden basert på sann informasjonen er sjelden noe som kommer frem i etablerte medier.

 

Et nylig eksempel på selektive og tilbakeholdne tilnærminger til temaer relatert til innvandringspolitikk, var at NRK for kort tid siden meldte at «ungdomsvolden» både økte og ble råere. Sannheten er egentlig at volden blant ikke-vestlig innvandrerungdom øker og blir råere?

 

De blir ekstreme uten å forstå det selv

 

Publisert 31. juli 2017

Odd Bjørn

 

Mange politikere er den typen person som setter sine egne meninger og synspunkter så høyt over andres meninger og synspunkter at de blir ekstreme uten å forstå det selv.

Ekstremisme er å argumentere sterkt for meninger som mangler dekning i erfaring, fakta og realiteter. Argumentasjonen har rot i følelseslivet, fantasien og er ofte knyttet til et ønsket selvbilde, der jeg selv er et bedre menneske enn andre som ikke deler mine meninger. Diskusjonen dreier seg altså dypest sett ikke om sak eller tema, men om å hevde seg selv.

 

Dette persontrekket finner man over hele den politiske/ideologiske skala, og radikaliserte liberalister er ikke et unntak. Typisk ser vi at mange politikere aldri ytrer tvil om sine meninger, eller tar noen forbehold. Mange deltar heller aldri reelt i debatten, holder seg langt unna en diskusjon som fordrer kunnskaper knyttet til islam, muslimsk kultur og demografi.

 

Typisk for radikaliserte politikere så foretrekker de en enveis-kommunikasjonen, der deres meninger ikke blir belastet med innsigelser. Det er altså en preken, og ikke argumenter som står seg mot andre argumenter, i en fri og åpen diskusjon.

 

Norsk identitet og rettigheter - i et moralsk fellesskap

 

Publisert 29. juli 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Innvandringen til Norge fra den tredje verden har helt siden begynnelsen på 1970-tallet fra tid til annen vært ledsaget av offisielle og offentlige uttalelser om at nordmenn viser rasistiske holdninger, og at dette gjør livet vanskeligere enn nødvendig for nye borgere.

Slike anklager har naturligvis ikke bestandig vært grunnløse. Gnisninger mellom folk av forskjellig opphav har jo forekommet til alle tider og steder. Men i egenskap av sivilisert samfunn har det norske nedlagt betydelige anstrengelser for å unngå de verste utslagene.

 

Nordmennene må til og med sies å ha vært så opptatte av å feie for sin egen dør, at rasistisk opptreden mot nordmennene fra innvandrergruppers side, for eksempel den kriminelle adferden som vises av utenlandske klaner, som ikke har skrupler med å svindle det norske samfunnet.

 

Dette er bakteppet i et historisk øyeblikk hvor masseinnvandringen til Norge omgjør landet til det ugjenkjennelige, men hvor nordmennene – kanskje nettopp derfor – nå er i ferd med å oppdage at også de har både identitet og rettigheter i egenskap av et moralsk fellesskap.

 

 

Trygghet ble satt til side til fordel for andre prioriteringer

 

Publisert 28. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Sosialdemokratene i Sverige og Norge hadde lenge et enestående velgergrep. Folk sluttet opp om de to partiene jevnt og trutt i tiår etter tiår. Valgene var ikke spennende. Det eneste usikre var hvor stor valgseieren ville bli.

Det var behovet for og ønsket om trygghet som lå til grunn for den langvarige tilliten. Folk ønsket trygghet for arbeid og inntekt, hus og heim, trygghet for at familier kunne gå over i nye slektsledd og nasjonal trygghet mot å bli krenket av inntrengere.

 

Sosialdemokratiet i de to landene ble med årene utydelige i spørsmålet om folks trygghet. Det er hovedårsaken til at sosialdemokratiet lot seg svekke så sterkt i begge land. Trygghet ble satt til side til fordel for andre prioriteringer. Sverige er nå så gjennominnvandret av fjernkulturelle inntrengere at en møter dem selv i Härjedalen og skogstraktene i Dalarna. Deler av storbyer som Stockholm, Malmö og Göteborg er i praksis overtatt av fremmede inntrengere og deres avkom. Tegnene på samme utvikling i Oslo er mer enn tydelige.

 

Riksadvokaten må nå gjøre jobben sin

 

Publisert 26. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Norsk Folkeparti har i mai 2017 sendt følgende brev til Riksadvokaten:

 

NÅ MÅ DE STILLES TIL ANSVAR!

 

Innvandringen til landet har nå fått slike samfunnsødeleggende dimensjoner at det ligner på en invasjon og okkupasjon av landet. Å promotere innvandring til landet er derfor å betrakte som landsforræderi og kollaboratørvirksomhet.

 

Norsk Folkeparti mener derfor at Riksadvokaten nå på eget initiativ stiller de som på kriminelt vis har skadet og skader landet og folket, for retten og dømt. Det har ikke manglet på advarsler og lovparagrafer finnes det mer enn nok av.

Personer som bør stilles for retten finner Riksadvokaten mellom anna på følgende sider: milorg.no og landssviker.no. En totaloversikt finnes på nabokjerringa.no

 

Vi ber om at arbeidet igangsettes omgående – før den omfattende volden, terroren og undertrykkelsen fra innvandrernes side også inntar vårt land.

 

Politikere har et ansvar

 

Publisert 16. juli 2017

Hans P. Hillestad

 

Politikere har et ansvar for å undersøke hvilke konsekvenser og effekter den politikken de argumenterer for, utformer og gjennomfører har. Dette ansvaret er fullstendig forsømt i lys av innvandringspolitikken som er blitt ført og dens konsekvenser. Dersom politikere har kjent til konsekvensene av denne politikken, er det uhyggelig å tenke på hvilke motiver disse politikerne har hatt.

 

Uavhengig om dette er ansvarsforsømmelse eller noe langt mer alvorlig, er konsekvensene like fullt tilstede og må behandles umiddelbart før det blir for sent. Fremtiden som venter nordmenn, er en fremtid av minoritetsstatus og potensialet for å bli undertrykket av andre grupper.

 

Sosial uro, økt kriminalitet, forverring av økonomiske rammer og generell levestandard er fremtiden som venter norske barn som blir født i dag. Sannsynligheten for borgerkrig er også tilstede. Hva slags fremtid er dette å etterlate for det norske folk?

 

"Det nye vi" og det guddommelig "mangfoldet."

 

Publisert 12. juli 2017

Odd Bjørn

 

Vi utsettes daglig for en massiv og bevisst påvirkning fra ledereliten gjennom hovedmedia. NRK hadde som formål å virke kulturelt samlende på nasjonen Norge, ikke minst gjennom språkrøkt og gjennomført bruk av normalisert bokmål og nynorsk. Dette prosjektet ble forkastet av de herskende raddisene fra partiene. Evangelisk-luthersk forkynnelse, moral og norsk kulturbygging er kastet ut og erstattet med en insisterende forkynnelse av det multikulturelle og globaliserte idealsamfunnet.

 

Begrepet nordmann slik alle kjente det, skal omdannes, og nordmenn skal oppdras til "Det nye vi" som dyrker det guddommelig "mangfoldet."

 

Den monopoliserte sannheten i egen "faktasjekk."

 

Publisert 8. juli 2017

Odd Bjørn

 

Dagens norske hovedmedier og en rekke politikere ligger så nesegrus for "mangfoldet" at de mer enn villig underkaster seg totalitære krav fra det nye herrefolket. Motstemmer mot denne politikken og utviklingen omtales ikke minst i NRK konsekvent som "hat," "netthat," høyreekstremisme" eller i beste fall som bekymringsverdig "europopulisme." Hovedmedia har nå gått sammen og kan presentere den monopoliserte sannheten i sin egen "faktasjekk." Der kan alle gå å få bekreftet at hovedmedia hverken har slagside eller agenda.

 

Sol, sommer og tvangsekteskap

 

Publisert 9. juli 2017

Odd Bjørn

 

I de senere årene har den såkalte religionsfriheten blitt dyrket og særlig islam fått en langt mer fremtredende posisjon i det norske samfunnet. Når vår statsminister nærmest hyller forskjellene, kjønnssegregering og organisasjoner som motarbeider verdier som likeverd og likestilling, da blir det mer tvang og sosial kontroll – og mindre likestilling og fellesskap. I stedet for å være krystallklar på de grunnleggende verdiene i vårt samfunn – og stille de samme forventningene til alle som bor her, så er plutselig religionskritikk og kritikk av kulturell praksis som ikke er forenlig med et moderne samfunn, nærmest synonymt med rasisme og islamofobi.

 

Den lille nasjonen ved polarsirkelen

 

Publisert 6. juli 2017

Odd Bjørn

 

Hvem er skamløs? Er det ikke nettopp et islam-inkluderende parti som SV? De vil inkludere tilhengere av en global bevegelse som å ikke ønsker å bli en del i av Norge. Det er bare å se på logoen til Norges islamske råd:"Ummah - felles ansvar". Alle vet hva det betyr. Det betyr solidaritet med verdens muslimer. Og det betyr en ettertrykkelig avstandstagen til Norge og norsk fellesskap. Lojaliteten går til Ummahen - den globale islamske nasjonen, ikke til den lille nasjonen ved polarsirkelen som tror de inkluderer dem.