Debatt

FEDRELANDSPOSTEN

Posten for folk og fedreland

 

Debatt fra fra nord til sør i Fedrelandet

***************************************

********************************************************************************************

DEBATTSIDEN TAR SOMMERFERIE - VIKTIGE DEBATTINNLEGG FINNER DU PÅ NYHETER

 

Norge som minibank for innvandrere

 

Publisert 29. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Når vi vet at hovedvekten av Norges rikdom kommer fra olje & gass virksomheten og at dette ikke er en utømmelig kilde så vil "bankautomaten" Norge gå tom for penger, men til gjengjeld fylles opp med fattigdom, elendighet, arbeidsledighet, terror, voldtekter, ran og drap vi kunne vært foruten.

Finansavisen kom ut med snille tall for hva en somalisk kvinne koster i et livsløp i Norge som var på 11,4 millioner kroner.

 

Når regnskapet skal være at alle skal komme ut av dette livet i null så er det ikke så veldig vanskelig selv for Siv & Erna å regne seg frem til at dette ikke bærer seg.

Erna Solberg er stolt av å kunne gi noen kroner i skattelette men hva hjelper det når hun importerer en stor utgiftspost som må medføre økte skatter i neste omgang?

Det å satse på dagens politikere er det samme som å skjære av seg hodet med den sløveste kniven dere kan finne.

 

Avgrunn mellom folk og elite i EU

 

Publisert 22. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

En meningsmåling som ble offentliggjort av Chatham House i februar 2017, viste blant annet at 56 prosent av de i ti europeiske land helst vil stanse all fremtidig innvandring fra muslimske land.

To ting har endret europeernes syn på migrasjon utenfra: strømmen av mennesker som aldri tar slutt, og måten mange migranter oppfører seg på. De seksuelle overgrepene og terroren forteller at myndighetene ikke har kontroll. Samtidig har den humanitære industrien svekket sin troverdighet ved aldri å ta befolkningens uro på alvor.

 

Er vi et nytt fellesskap i et nytt Norge – eller?

 

Publisert 20. mai 2017

Wictor Dagestad

 

Bildene av leddbusser som blokkerer sidegatene til Karl Johans gate i landets hovedstad 17. mai 2017, vil for alltid symbolisere at vi har mistet uskylden. Det skjedde på tross av alle forsikringer om at vi er et nytt fellesskap i et nytt Norge.

 

Hva blir konsekvensene av at barnetoget må gå bak sperringer som hindrer mulige terrorister? Blir det mer integrering, nye milliarder til ingen ting, flere naive taler om det fargerike fellesskapet og multikulturens berikelser?

Skal ingen av de ansvarlige for at barnetog kan være terrormål gjøres ansvarlig? Det er de aggressive antirasistene, tilhengerne av ubegrenset innvandring fra dysfunksjonelle land som har skylden.

 

Hvor er diskusjonen om innvandring fra MENA Land? Det blir registrert at barnetog kan være terrormål, det er det. Utrolig. Den tidligere norske idyll er voldtatt av venstrekreftene og globalistene uten konsekvenser. Disse hjertegode stevner videre uten anger med sitt hat mot eldre hvite menn.

 

Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Publisert 3. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert i april 2017.

 

Med det antallet ikke-vestlige innvandrer vi nå har, og fortsetter å få, vil vi ganske sikkert oppleve en stor politisk endring i løpet av noen år. Nå er innvandrerne så mange at de ved å organisere seg vil bli en betydelig faktor, enten vil de kuppe et parti eller stifte et nytt. Skrekk og gru den dagen vi får et muslimsk parti på Stortinget med en oppslutning på linje med de vi har. I dag er muslimene spredd i flere partier, men veien til overtagelse av f.eks. SV eller V er ikke lang. Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Hvorfor er den kristne kulturarv viktig?

 

Publisert 30. april 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I vesten har vi i løpet av de siste 1000 årene utviklet en ganske homogen kultur, mye takket være kristningen av Europa. Vi har gjennom denne tiden videreutviklet og modernisert kristendommen fra å være en altomfattende religion til å være et uuttalt, medmenneskelig fundament som vi har bygget samfunnet vårt på. Gjennom et ydmykt og solidarisk menneskesyn, har vestens befolkning klart å bygge opp blant annet velferdssystemer og utdanningssystemer, som fungerer også på tvers av landegrensene. Utdanningssystemene våre har løftet den gjennomsnittlige IQen i befolkningen betraktelig, noe som ytterligere har bidratt til økning av velstanden de siste århundrene. Gjennomsnittlig IQ i Norge er f.eks. 100, mens den er 68 i Somalia. Dette er fakta og ikke har noe med rasisme å gjøre. Kort fortalt er vestlig kultur bygget på gjensidighet, forståelse, enighet, lovlydighet og trygghet, alle viktige grunnlag for samarbeid og forsoning.

 

I de samme tusen årene har muslimske land, som oss, også brukt tiden på å krige. Men i motsetning til i vesten, er forsoning og gjensidig forståelse fortsatt langt fra realistisk i de aller fleste islamiserte land. Derfor er det borgerkrig, borgerkrig og borgerkrig. Og der det er en viss grad av homogen, muslimsk befolkning, er det enten rent diktatur og/eller en sterkt undertrykt/dominert befolkning (Iran, Saudi-Arabia) der menneskerettigheter og likestilling fortsatt er fremmedord. Dette fordi majoriteten av nåtidens muslimer og/eller deres fortolkning og etterlevelse av koranen, ligger flere hundre år bak vestlig kultur når det kommer til medmenneskelighet og rasjonalitet.

 

Dersom et utdannet menneske i et vestlig land lar en tusen år gammel eventyrbok bestemme når vedkommende skal gå ned på kne, hva vedkommende skal ha på seg, eller hva vedkommende skal foreta seg i det daglige, og ikke minst hva vedkommende skal mene om andre mennesker, så er det grunn til å stille spørsmål ved vedkommendes evne til kritisk og selvstendig tenkning. Kritisk og selvstendig tenkning er nært knyttet til IQ, som igjen er omvendt proporsjonalt med religiøsitet. Slik tenkning er på sin side helt fundamental for å kunne leve i fred og harmoni med andre, for eksempel ved at man evner å tenke seg til konsekvensen av egne og andres handlinger før de har oppstått, og dermed unngår å skape farlige/uønskede situasjoner/provokasjoner.

 

Jeg tror

 

Publisert 28. april 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Både Muhammed, koranen og presteskapet sier klart fra at Islam skal ta over verden. Kalifatet er Islams mål, og de vantro står i veien. Menn står over kvinner. Muslimer står over vantro. Jihad er eneste veien til frelse.

Jeg tror presteskapet og skriftlærde i Iran og Saudi-Arabia forstår islam bedre enn den vantro Erna Solberg. Jeg tror på Brorskapet og Hamas når de sier at overtakelse er målet. Jeg tror på IS, når de sier de er i krig med oss. Jeg tror på jihadister når de sier de bedriver jihad. Mange putter fingrene i øra, og forsøker å innbille alle at de vet mer om Islam enn alle disse dypt troende. Angela Merkel og Barac Obama hevder også de vet mer om islam enn imamer selv. Deres ettermæle vil for alltid være ripet i stykker av denne totale kortslutningen.

 

Det går alltid utover folk flest - eller?

 

Publisert 16. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange hadde store forhåpninger til et bedre samfunn for folk flest da FrP kom i regjering. Slik har det ikke blitt. Senest i går så vi på Dagsrevyen at de skattebetalte byråkratene i staten bruker enorme summer på å nekte folk erstatning hvis de er blitt skadet på et sykehus. Byråkratiet har vokst over alle grenser under FrP, men det triste er jo at det kostbare byråkratiet konsentrerer seg om arbeidsvegring og ansvarsfraskrivelse – og svarer overhode ikke på henvendelser. Det gjør heller ikke Frp.

 

Noen innsats for folk flest ligger ikke i kortene. I stedet kommer økte bompenger, høyere straffer, avkristning, umotiverte husransakelser, gjengkriminalitet, opptøyer, sentralisering av politi og helsevesen etc. etc. Alt dette går utover folk flest mens utgiftene og pensjonene til stortings-representanter og regjeringsmedlemmer bare øker og øker. Ikke engang fengselsplasser for folk flest klarer partiet å bygge.

 

Konklusjon: Ikke stem på det såkalte Fremskrittspartiet ved høstens valg, jfr. Hjemmesitterpartiet.no

 

Kan økte politiressurser stoppe gjengkriminalitet?

 

Publisert 15. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil i mars 2017 møte framveksten av kriminelle miljø i Oslo med mer ressurser til politiet og en streng innvandringspolitikk. – Vi vil ikke ha «svenske tilstander» i Norge, seier han.

 

Saken er vel den at vi allerede har «svenske tilstander» i Norge. Mange uformelle ungdomsgjenger selger hasj og driv med hærverk, tjuveri, ran, slåsskamper og trakasseringer, seier politikilder NRK har snakka med. Justisministeren kjente til at gjengkriminaliteten i deler av Oslo er verre enn på lenge allerede før NRK fortalte om det .

 

– Vi ser ei utvikling som vi tek på alvor og som vi må sette inn effektive tiltak mot, seier Per-Willy Amundsen. Dette er ikke billig – og hvorfor er det ikke gjort før?

 

Har vi fått lovløse tilstander her i landet?

 

Publisert 24. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Undertegnedes private hjem ble i slutten av februar ransaket av to politifolk fra Øst politidistrikt. De hadde med seg en ordre fra Follo tingrett. Grunnlaget skulle være utilbørlig opptreden – mer ville de ikke si. De ville heller ikke si hvem som hadde anmeldt undertegnede. De tok med seg datamaskiner og harddisker uten å gi noen kvittering – og ville heller ikke gi undertegnede en kopi av ordren. Det er ganske dramatisk å ransake private hjem – min kone ble selvfølgelig vettskremt.

 

Men i § 102 i Grunnloven står det følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet».

 

Spørsmålet er hvor mye Grunnloven er verdt når politiet og rettsvesenet går til husransakelse for noe så bagatellmessig som mistanke om utilbørlig adferd? Kanskje vi trenger en Trump her i landet også – for å få bukt med ekstremismen i politikk, media, politi og rettsvesen.

 

Assimilering, ikke integrering

 

Publisert 20. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Norge og Europa må nå løfte verdifanen og kreve verdimessig assimilering av enhver innvandrer som ønsker å ta del i våre felles goder. Det er det eneste fornuftige, og det handler om vårt samfunns bærekraft og overlevelse.

 

Integrasjon som strategi skal ikke øve vold på individers kulturelle bakgrunn. Den medbrakte kulturen skal kunne bevares i et nytt miljø. Samtidig skal nykommere ha tilgang på de samme sivile og sosiale rettigheter som majoritetsbefolkningen. Fulle politiske rettigheter skulle oppnås gjennom botid og naturalisering

Assimilering er den prosess som gjør at person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.

 

Alle i Norge må assimileres inn i norsk kultur og dermed demokratiets bærende verdier, det vil si likestilling, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet. Hvis ikke splittes Norge ytterligere opp langs verdimessige skillelinjer, og vi går dermed inn i en enda mer konfliktfylt epoke som kan destabilisere samfunnet vårt. Dette er den logiske slutningen av den pågående strømmen av migranter og asylanter inn i Europa som i 2016 kan overstige antallet på 1,3 millioner som kom i 2015

 

Arbeidsvilkår i et Norge der nordmenn er i mindretall

 

Publisert 14. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

NRKs morgensending en dag tidlig i februar 2017, forteller om forholdene i bygningsindustrien: Innslaget av innleid arbeidskraft er blitt så stort at det er de som setter standarden og fratar de etnisk norske arbeidet.

Verktøyet for å undergrave organisering, standarder og regler er underleverandører som igjen bruker underleverandører. Ansvaret pulveriseres og transparensen forsvinner. Utleiebyråene bruker arbeidere som er på terminkontrakter. Mellom jobbene får de ingenting.

Hvorfor skjer det ingenting? Fordi pengene bestemmer, og fordi åpne grenser gjør det umulig å kontrollere hva som skjer. Forholdene har vært tatt opp mange ganger. Selv på offentlige bygg har det vært brukt selskaper med et rulleblad som burde utestengt dem.

Både politikere, arbeidere og bønder må nå stille seg spørsmålet: Hva slags arbeidsvilkår har vi et Norge der nordmenn blir i mindretall? Det er sånn cirka 30-35 år unna. Vi fører en politikk som undergraver den modellen vi er så stolte av.

 

Høy strømpris skyldes griskhet og uduelige politikere

 

Publisert 7. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har lagt frem sin analyse av det norske kraftmarkedet frem mot 2030. For norsk næringsliv generelt, og for industrien spesielt, er analysen dyster lesning.

NVEs hovedkonklusjon er at norske kraftpriser vil stige med 30 prosent frem mot 2030. Årsaken er ikke at det blir dyrere å produsere strøm i Norge, men at vi skal importere stadig mer av utlandets høyere prisnivå. Ifølge NVEs analyse «smitter» utlandets priser inn i vårt land, gjennom stadig flere strømkabler til utlandet. Smitte er vanligvis et negativt ladet begrep, så NVE har valgt et svært presist uttrykk for å beskrive den situasjonen vi kan se utvikle seg.

Og dette skjer ikke fordi det er en naturlov som spiller oss et puss. Det skjer fordi norske politikere vil at det skal skje. Det er regjeringen som har gitt konsesjoner til nye kabler, og Venstre sikret regjeringen flertall i Stortinget for at kraftselskapene kan få bygge sine egne kabler, i tillegg til de Statnett nå bygger.

På tide å få innsikt i dette. Den pengesterke kraftbransjen lobber svært aktivt mot politikere for å øke sine fortjenester. Dei arbeider for større inntekter, større lønninger og større bonuser. Dei lobber aktivt mot politikere og tilbyr ofte svært godt betalte jobbar etter at politikerkarrieren er over. Denne omfattende lobbyvirksomheten er et alvorlig problem for alle andre norske interesser, det være seg norsk naturvern, norske husholdninger eller norsk næringsliv?

 

Konklusjon: Energipolitikk er altfor viktig til å bli overlatt til kraftbransjen.

 

Hvor drar forfulgte flyktninger – når de skal på ferie?

 

Publisert 27. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Undertegnede er ofte på Gardermoen for å hente diverse barn og barnebarn. Da kan det bli litt ventetid som går med til spasering rundt både avgangs – og adkomsthallen. Hver gang blir jeg slått over antall mørkhudede som står i kø i sikkerhetskontrollen. En gang talte jeg at 37 % av de som stod der var, mørkhudede – hvor skulle de reise? En annen gang i forbindelse med ID-festligheter, var det en kø på ca. 103 meter med mørkhudete i fargerike festdrakter – hvor skulle de reise? Det samme fenomenet ser man i passkøen for reisende utenfor Schengen – den er kjempelang og består hovedsakelig av mørkhudede – hvor skal de reise?

 

Hovedproblemet her er ikke smarte såkalte flyktninger – men fullstendig forstokkede, naive politikere som administrerer flyktningproblemet - i stedet for å løse det.

 

Vi trenger et nytt valgsystem med makt til velgerne – se www.hjemmesitterpartiet.no

 

Straffbart fyllevrøvl – innvandrer hjelper innvandrer

 

Publisert 26. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

En 58-åring er i januar 2017 dømt til 14 dager betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en ung afrikaner – uten at hverken politiet eller dommeren vet hvem fornærmede er.

Det var for ett år siden, 4. januar 2016, at den da 57-årige mannen kom inn på venterommet ved Narvesen på hurtigrutekaien i Sandnessjøen. Han var ifølge Alstahaug tingrett beruset, og satte seg på en benk ved siden av en ung afrikansk mann.

57-åringen begynte å snakke til den unge karen, og kom med flere hatefulle utsagn, blant annet «han burde skytes» og «forbanna svarting».

 

HELE HISTORIEN FINNER DU UNDER NYHETER

 

Fra kommentarfeltet: Man tørster etter og få dømt flest mulig etter den såkalt hat/rasisme paragrafen.

- Ja bare de er Nordmenn så. Fyll opp landet med utlendinger, og så forfølg Nordmenn med paragrafer. Dette blir god integrering, må bare få fengslet urinnvånerne først.

Dette fungerer ikke, slik kan ikke et land holde på mot sitt folk, og forvente at det ikke blir bråk. Dette er bare en av mange dråper, begeret er fullt.

 

Kommentar: Så det man ser her er at en farget innvandrer på eget initiativ anlegger straffesak mot en hvit nordmann for rasisme. Dette er bare begynnelsen.

 

Hurra for Trump!

 

Publisert 24. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Trump er blitt demokratisk valgt og stemt frem av 100 millioner amerikanere. Dette må akademikere og media i lille bedrevitende Norge, med sine skarve 5 millioner innbyggere snart anerkjenne. Demokratiske valg er grunnprinsippet i demokratiet, og det å ikke anerkjenne ett valgresultat blir derfor antidemokratisk. Da blir det antipopulismen som i realiteten er antidemokratisk, og ikke populistene. Å vise til at diktatorer har kommet til makten på demokratisk vis blir feil, siden slike herskere ofte har brukt valgfusk eller vold/ trusler for å erobre makten, jfr. Hitler. Trump kommer overhodet ikke inn i den kategorien.

 

Starten på en mer patriotisk politikk i Vesten

 

Publisert 22. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ytre-høyre leder Marine Le Pen ble varmt tatt imot av det innvandringskritiske publikumet under sin første offentlige opptreden i Tyskland. Lederen for det franske ytre høyre, Marine Le Pen, hyller Trump og mener hans presidentskap er starten på en mer patriotisk politikk i Vesten. Vi har vunnet en stor ideologisk sier hun.

 

Norge og Fedrelandspartiet trenger også en slik dame – er det noen som tar utfordringen?

 

Enslige mindreårige koster mer enn flesk

 

Publisert 20. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

99 prosent av enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er gutter. Har du noen tanker om hvorfor jentene ikke kommer? Kostnadene for enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2015, er på rundt 5,5 milliarder kroner per år. Du leste riktig: 5,5 milliarder kroner bare i denne gruppen asylsøkere. Dette er en politikk Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande og Jonas Gahr Støre med nebb og klør kjemper for å videreføre. De mener de fremmer humanisme.

 

Se også microfinans.no

 

Vår strenge asylpolitikk – eller?

 

Publisert 17. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ca. 23 300 asylsøkere kom til Norge i 2015 og i 2016 fikk vel halvparten av disse ja på søknadene, dvs. ca. 11 000. Totalt 12 700 nye landsmenn fikk opphold i 2016. Dette er ny rekord. Blant søknadene som ble realitetsbehandlet, fikk to av tre innvilget opphold.

 

I 2016 kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Asylsøkerne var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373). Blant asylsøkere i 2016 har 320 oppgitt at de er enslige og mindreårige. Fire av ti er fra Afghanistan. 47 er fra Eritrea og 25 fra Syria. Tallene inkluderer også 256 asylsøkere som er relokalisert fra Italia og Hellas. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

 

Er dette noe FrP og Sylvi Listhaug kan skryte av? Det hjelper ikke å gjenta til det kjedsommelige at vi har en streng asylpolitikk - når to av tre av de som kommer tross alt får opphold.

 

De muslimske parallellsamfunnene i byene våre

 

 

Publisert 13. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I slutten av oktober 2016 ble det offentliggjort en rapport om moskémiljøene i Oslo som er interessant av flere grunner. Selv om man et øyeblikk ser bort fra at den islamske terrorismen ikke kan skilles skarpt fra resten av islams verden, vekker adskillelse mellom menn og kvinner, isolasjon fra storsamfunnet samt finansielle og ideologiske bånd til utlandet ikke bare bekymring hos islamkritikere - kanskje det likevel er noe i dette med parallelle samfunn i landet?

 

Vår kristne kulturarv

 

Publisert 8. januar 2017

Av Hans Toresen

 

Norge har vel egentlig aldri vært noe kristent land. Men våre fedre holdt korset og flagget høyt i ære. Noe du kan se når du hører Fedrelandssalmen eller Nasjonalsangen. Nå så vanærer vi akkurat det som har velsignet vår kultur, pga. en respekt for troen, og sånn sett vil Norge også oppleve hvordan det er å miste velsignelsen, og det vil også svi både økonomisk, og ved at ytringsfriheten mister sin verdi. Begge deler har allerede gjort sitt inntog, og den friheten vi har nytt godt av, finner du ikke hos noen andre religioner eller ideologier. Aller minst den sosialistiske ideologien, som vi stoler så mye på. Gud er opphavet til at vi alle kan leve og puste. Å kutte ut Han, er ren dårskap, spesielt for ett land som har fått oppleve Hans miskunn i tidligere tider!

 

Sunn nasjonalisme

 

Publisert 31. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Nasjonalisme er en naturlig reaksjon mot terror og framgang av muslimer i Europa. De er flinke å ta vare på sin kultur, sine tradisjoner og religion i motsetning til mange europeere. Politikere må nå sette grenser: enten må du har respekt for landet du lever i og lære deg fredelig samarbeid med andre folkegrupper eller du må ut! Det er for sent å være politisk korrekt - har noen tenkt på hvor mye penger Tyskland og Frankrike må bruke på politi og hæren på Nyttårsaften? Skal du være redd å gå ut å feste? De fleste av oss foretrekker trygghet foran total frihet. Det er biologisk og ingen politiker kan forandre det. Norge kan lære mye av feilene til mange europeiske land og det er sunn nasjonalisme som kan redde norske folk!

 

Fakta om regjeringens integreringstiltak

 

Publisert 25. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

* Kommunene får et ekstratilskudd på nesten 320 millioner kroner også i 2017 for å få til raskere bosetting av flyktninger.

 

* Kommunene får i 2017 videreført årets ekstraordinære støtte på 100.000 kroner per enslige mindreårige asylsøker.

 

* Et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner for kommuner som tar imot flere flyktninger enn de blir anmodet om, videreføres neste år.

 

* Løfte om pott på 97 millioner til kommunene for å få innvandrerkvinner og -ungdom ut i jobb.

 

Jada – jada – det skal ikke stå på penger! For å unngå svenske tilstander pøser politikerne inn millioner på millioner. Er det slik vi vil ha det?

 

Fakta om regjeringens integreringstiltak

 

Publisert 25. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

* Kommunene får et ekstratilskudd på nesten 320 millioner kroner også i 2017 for å få til raskere bosetting av flyktninger.

* Kommunene får i 2017 videreført årets ekstraordinære støtte på 100.000 kroner per enslige mindreårige asylsøker.

* Et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner for kommuner som tar imot flere flyktninger enn de blir anmodet om, videreføres neste år.

* Løfte om pott på 97 millioner til kommunene for å få innvandrerkvinner og -ungdom ut i jobb.

 

Jada – jada – det skal ikke stå på penger! For å unngå svenske tilstander pøser politikerne inn millioner på millioner. Er det slik vi vil ha det?

 

Den norske folkesjelen – hvor er den?

 

Publisert 20. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Lurer av og til på hvordan tilstanden er når det gjelder den norske folkesjelen. Hvis den er slik massemedia gjenspeiler, så er folk flest så totalt hjernevasket og feilprogrammert i øverste etasje, og det rett og slett blir direkte flaut å lese innlegg som dette.

 

Den ene "eksperten" etter den andre kvakler i aviser og på tv og gjør sitt ytterste for å fordumme den norske befolkningen.

 

Dagens journalister er intet annet en betalte "synsere" som desperat prøver å prakke deres forskrudde meninger på oss! De fleste vil gjøre oss en tjeneste ved å tre av og melde seg på NAV!

 

Mohammad får norsk navnedag

 

Publisert 16. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ti muslimske navn får navnedag i den norske almanakken. Et av disse navnene er Mohammad som får navnedag 19.april. Til nå har verken Ali, Fatima eller Mohammad hatt egne navnedager, men det er det snart slutt på. Fra 2017 blir ti muslimske og arabiske navn innlemmet i kalenderen, noe som betyr at de får egne navnedager. Det er Almanakkforlaget som eier og gir ut navnedagsrekkefølgen i Norge, og de har lenge snakket om å ta med disse navnene i kalenderen. Navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget.

 

Kommentar: Dette er jo det reneste landssviket. Se også www.korsfarer.no

 

De ansvarlige må stilles personlig til ansvar

 

Publisert 13. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I media kan en ofte lese om dårlig arbeid i det offentlige, men en hører sjelden om noen som stilles til ansvar for miserene. Og hvis det kommer en reaksjon får de god lønn resten av livet. Slik kan vi ikke ha det!

 

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge - til sammen 848.207 stk. Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden og er en økning på 119 prosent fra 2006. Dette betyr at Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten og denne økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig i årene fremover.

 

Burde ikke noen stilles ansvarlig for denne okkupasjonen – og da mener jeg personlig ansvarlig? Jo - og du finner noen av navnene under milorg.no. Vil du vite mer, se nabokjerringa.no og webkontorene.no, spesielt POLITIKERKONTORET.

 

Fordekt islamisering av Europa

 

Publisert 2. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En islamsk erobringskrig pågår i Europa. Krigen føres med åndelige våpen (offerrollen, anklager, krav) av det han kaller «islamfunksjonærer». Europeerne lar seg lure.

I en mannsalder har Europa fulgt en katastrofal strategi i omgangen med islam. På offisielt hold, på kirkelig hold og i ellers sivilsamfunnet er de mest bokstavtro og nidkjære muslimene blitt valgt som samtalepartnere, og deres europeiske forsvarere som eksperter.

Konsekvensene kan beskues av enhver som slår på TV-en eller åpner en avis, hvor både islamister og deres apologeter er husvarme. Muslimene som ikke kan fordra de vestlige frihetene, har det som plommen i egget under disse betingelsene.

 

Erna Solberg er en Merkel-klone

 

Publisert 30. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Rettspsykologen Rudolf Egg har gjennomgått anmeldelsene etter nyttårsnatten foran Köln-domen og kan fortelle at det som skjedde var enda verre enn det som er kommet frem.

Politiet sviktet ofrene, både de som var på stedet og operativ sentral. De tok ikke alarmropene alvorlig, de sto og så på det som skjedde og når desperate kvinner ba om hjelp fikk de ingen.

Denne passiviteten og svik mot kvinner og deres partnere forteller om et system som ikke lenger tør å utfordre et kvinnesyn som Tyskland i dag burde kjenne.

 

En slik passivitet fra ordensmakten kan bare forklares med signaler ovenfra om at man ikke skal konfrontere muslimsk mobb. Det er en tilbaketrekning som foregår på mange plan av samfunnet. I skolen, i det offentlige rom, i politiet, i helsevesenet.

 

Angela Merkel symboliserer dialogsamfunnet som tar imot migranter med åpne armer og lever på en rosa sky. Når virkeligheten kolliderer med drømmene, velger man drømmene.

 

Den samme mentalitet finnes i det norske systemet. Erna Solberg er en Merkel-klone. Når en jente nesten blir voldtatt på et asylsenter og søker støtte hos arbeidsgiver Hero, får hun det ikke. Det er hun som er brysom.

 

Fra Norsk Dusteforbunds annaler

 

Publisert 28. oktober 2016

Av Paul Fossheim

 

Jeg har merket meg at Aftenposten nå publiserer et snitt på 2-3 innlegg fra unge immigrasjons-aktivister i uka. Dette har pågått en god stund. Nøyaktig det samme budskapet hver eneste gang. Argumentasjon, annet enn rent følelsebasert synsing, er totalt fraværende. Ikke et ord om at det er de mest ressurssterke som kommer til Europa. Ikke et ord om befolkningseksplosjonen i Afrika og Midtøsten. Ikke et ord de gigantiske menneskesmugler-nettverkene. Ikke et ord om de økonomiske konsekvensene. Ikke et ord om de samfunnsmessige og kulturelle konsekvensene.

Det avgjørende spørsmålet er hvor mange skal få komme? Vil 2 millioner få dem til å føle seg bedre? Sånn at vi kan avlaste befolkningsveksten i Afrika en liten smule for et år? For de evner vel å forstå hva enorm befolkningsvekst innebærer? Altså at behovet og antallet immigranter vil stige hvert eneste år.

Personlig synes jeg det er bedrøvelig at unge mennesker ønsker å sette inn ressursene på noen få ressurssterke og således la mange ressurssvake (som ikke evner å komme til Europa) i stikken. Akkurat slik vår nabo i øst har gjort ved å halvere u-hjelpen sin. Vil man bistå for en bedre fremtid for alle, så anbefaler jeg deg å bruke tiden på å påvirke FN. Denne tungrodde organisasjonen som ikke løfter en finger for å møte den enorme trusselen overbefolkning faktisk er. En trussel mot naturen, ressursene, samfunnene, landene og ikke minst oss mennesker. Å tro at man hjelper til ved å la noen få flytte på seg er bare korttenkt, naivt og komplett meningsløst. For det avhjelper ikke verdens flyktningsituasjon et dugg. Det skaper bare en enda mer ustabil verden.

 

Se også Norsk Dusteforbunds kontor på webkontorene.no

 

 

Er det Listhaug gjør egentlig noe å skryte av?

 

Publisert 25. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange skryter av statsråd Listhaug og mener hun gjør en glimrende innsats mot innvandring og islamisering av landet. Men hvilke resultater har hun fått til? Aldri har vi bosatt så mange såkalte flyktninger og det virker som hun er blitt mer og mer en integreringsminister. Hadde det ikke vært mer å skryte av om innvandringen ble stoppet helt og de som er kommet blir repatriert – det hadde vært noe det. Norske myndigheter har de siste årene gitt over 800 personer beskjed om at de har jukset med sin asylhistorie eller på annen måte gitt uriktige opplysninger. Men over 400 av disse har likevel fått ny oppholdstillatelse, for eksempel fordi de har bodd her svært lenge eller fordi de har barn. Vi krever resultater – ikke prat.

 

Unødvendig arbeidsledighet?

 

Publisert 21. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

På Kolbotn er det mange eiendommer og hus som i 2016 er blitt renovert – både ved eiendomsoverdragelse og andre grunner. Men det som kjennetegner disse arbeidene, er at de blir utført av østeuropeere – særlig polakker. Disse blir igjen gjenkjent med arbeid til langt på kveld under høylytt skriking og enda høyere musikk. Hvorfor er det slik når vi har ca. 150 000 arbeidsledige i landet? Hvorfor har vi fått slike uduelige politikere som ikke greier å rydde opp i dette?

 

Asylsøkernes nye adresser hemmeligholdes

 

Publisert 4. oktober 2016

Av Jacob Knutsen

 

Det har vært hemmelig, men nå blir det mulig for kommunelegene å spore nye adresser til asylsøkende pasienter. Da kan også pasientjournalene ettersendes. Først et år etter at antallet asylsøkere til Norge økte markant, blir det mulig for helsevesenet å følge personene som flyttes rundt etter innledende helseundersøkelser. Så hvor innvandrerne bor har opptil nå vært viktigere å skjule sammenliknet med smittefaren overfor resten av befolkningen - som alltid ellers, innvandrerne først, liv og helse til etniske nordmenn sist.

 

Nei til nasjonalt niqab-forbud

 

Publisert 16. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringen og Sylvi Listhaug sier i september 2016 nei til nasjonalt niqab-forbud: Regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å innføre et nasjonalt forbud mot plagg som dekker elevers og studenters ansikt, som niqab. Listhaug skriver at niqab og burka er et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner, i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

Ber kommunene finne lokale løsninger: – I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt», skriver Listhaug videre.

Mange mener at slik kan i ikke ha det her i landet – og at dette må være spikeren i kista for FrP og Listhaug, samt hele regjeringen.

 

 

Repatriering av innvandrere

 

Publisert 14. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har lagt frem et program som går inn for av-islamisering av Nederland. Taushet i norske medier. Publikum må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontasjon. Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal, er han leder for Nederlands største parti. Slik burde vi gjøre det i Norge også – jfr. www.repatriering.no

 

 

Statsministerens taletrang

 

Publisert 11. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Jeg kan ikke i juli 2016 huske at vi tidligere har hatt en statsminister som må kommentere absolutt alt som skjer både i Norge og utlandet. Det virker som hun flyr verden rundt med privatfly - bare for å bli intervjuet av det statsfinansierte NRK. Men det verste er at hverken hun eller taleskriverne overhode har peiling – og presenterer den samme svadaen hver gang. Nå har hun også gått til angrep på Donald Trump – håper han slår igjen, folk ønsker resultater – ikke tøvete selvfølgeligheter. I september 2016 har hun også lagt seg ut med Facebook for å få publisere nakenbilder – hvor mange ungdommer husker Vietnamkrigen? Spar oss for denne jentungen!

 

 

TRUMP!!

 

Publisert 26. august 2016

Av Linda Martinsen

 

Trump framstår som en leder med et klart mål om å gjenskape USA som en økonomisk stormakt. Skape arbeidsplasser, redusere industriflukt, øke minimumslønningene, redusere fattigdom spesielt blant afroamerikanere, redusere statsgjeld, øke grensekontroll mot narkoimport, redusere/stoppe ulovlig innvandring og satse mer på lov og orden. Fy for en mann!

 

 

Ikke-vestlige innvandrere – fred og ro

 

Publisert 11. august 2016

Av Hans Larsen

 

Et vennepar av meg som bor på Oslo øst plages også av støy døgnet rundt. Ikke bare har de en trafikkert vei som går rett forbi med masse utrykninger, men ikke-vestlige innvandrere i oppgangen lager veldig mye støy og tidvis ubehag. Det bor ikke mindre enn 16 barn fordelt på 3 innvandrerfamilier der. Daglig kan man se politiet patruljere i området og nesten ukentlig er politiet inne i oppgangen for å håndtere problemer hos to av innvandrerne som bor der. Nylig måtte mine venner få seg dobbel lås etter at en av beboerne i blokka prøvde å ta seg inn - mens de var hjemme. Barna var livredde. Heldigvis kom politiet etter noen minutter - bevæpnet og med skjold. Barna får ikke lenger lov til å leke ute med venner uten tett voksentilsyn etter at ungdomsgjenger bestående av innvandrere har begynt å trakassere i nabolaget og selge/bruke dop. Når norske barn må tåle dette som en konsekvens av innvandringen, står ikke dette i noe disproporsjonalt forhold til at barn forvares med foreldre på Trandum inntil uttransportering skjer.

 

 

Den kristne kjærlighet – finnes den?

 

Publisert 8. august 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En torsdag i august 2016 Reinert Vigdal ut et bilde av tidligere AUF-leder Eskil Pedersen og Ap-leder Jonas Gahr Støre foran et banner med teksten «Boikott Israel». Bildet ble tatt på Utøya kort tid før angrepet 22. juli, og Vigdal hadde utstyrt innlegget med teksten: «Denne reklamen var det Utøya-ungdommen presenterte like før ABB trådde inn i manesjen. Er det noe merkelig at ABB ville ha vekk dette?». Partiet De Kristne tok umiddelbart avstand fra Vigdals innlegg. – Jeg ga ham friheten til å melde seg ut selv. Hvis noen legger ut noe på Facebook som kan forsvare det Anders Behring Breivik gjorde, har de ingenting i partiet vårt å gjøre, sa fylkesleder Bjørg Sølvi Refvik i Partiet De Kristne Sogn og Fjordane.

 

Fra kommentarfeltet: Det er ingen som forsvarer det massemorderen Breivik gjorde, men disse ungdommene i AUF må begynne å oppføre seg som ansvarsfulle voksne folk - de er jo som bleieunger uten mål og mening akkurat som sine forbilder i AP. Vigdal har da aldri forsvart drap. Dessuten – man slutter aldri å undre seg over det hat og fiendskap som eksisterer i såkalte kristne miljøer – som i Partiet De Kristne Sogn og Fjordane.

 

 

Er Arbeiderpartiet Norge?

 

Publisert 4. august 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det har vært underkommunisert at angrepet 22.7.2011 var et angrep mot Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har i stor grad oppfattet seg identisk med den norske stat, og setter angrep mot Arbeiderpartiet som angrep mot Norge. Dette gjelder generelt, og slett ikke bare for hendelsen for 5 år siden.

 

 

Støtt lyt nordmenn vere med!

 

Publisert 2. august 2016

Av Norvald Aasen

 

Europarådets leder, Torbjørn Jagland, skal til Tyrkia for å advare President Erdogan.Selvfølgelig må det være noen fra det norske politiske miljøet som skal fortelle den store verden om hvordan andre skal innrette seg, og hvordan fjerne og fremmede land skal styres! Demokrati og rettsstat er ord og uttrykk som den norske offentlige eliten slår om seg med i svulmende ordelag på bortebane, selvsagt uten at de samme begrepene blir så særlig velholdt i eget land. Mitt velmente råd er derfor at NATO og Europarådet ber Jagland ha med en tilstrekkelig dose medisin mot latterkrampe som gave til sitt vertskap. Det kan jo komme til nytte når den høye gjest vender ryggen til tyrkiske ledere og snur nesen tilbake til Europa for å planlegge nye reiser og refselser ute i den vide verden.

 

 

Er folkelige uttrykk hatkriminalitet?

 

Publisert 27. juli 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I juli 2016 kunne en lese om en mann i 50-årene som fikk fengsel fordi han kalte en innvandrer for svarting og ba han dra seg hjem. Dette er et folkelig uttrykk som myndigheten nå kaller for hatkriminalitet og bruker store ressurser på å bekjempe. Det opprettes stadig nye enheter i politiet for å hanskes med dette – og allerede pressede domstoler er med på galskapen. I politiet er det et utall kvinner som har fått lederstillinger i de nyopprettede enhetene – hadde det ikke vært bedre å få dem ut på gaten og hjelpe folke flest – som Fremskrittspartiet (nå Kaospartiet) ville sagt det. Etter 22. juli 2011 skulle alle partiene satse på kjærlighet og ikke hat – jammen sa jeg smør. Man må spørre seg om det ender slik at det vil være straffbart å være innvandringsmotstander. Vi må bare konstatere at FrP og Høyre ikke duger som regjeringspartier.

 

 

Misforstått markering av 22. juli hendelsen

 

Publisert 23. juli 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Politikere og media feier 22. juli som en hyllest til det norske folk fordi gjerningsmannen var en mann som ville det norske folk vondt. Slik var det ikke – gjerningen var et resultat av – i hovedsak – Arbeiderpartiets feilslåtte innvandringspolitikk. Samfunnet har blitt kaldere og politikerne har forskanset seg på festninger i Stortinget og Akershus festning. Men redde er de ikke – og sprudler av kjærlighet og godhet. Så det Ap og de andre politikerne, samt diverse kronikører feirer, er Aps og de andres samfunnspolitiske misere. Er det noe å feire? Gjerningsmannens tanker og skrifter rundt det politiske var helt korrekt.

 

 

Etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti

 

Publisert 28. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Politiet har i dag innledet etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad. Bakgrunnen for straffesaken er det Jonstad skriver på sin internett hobbyside – www.nabokjerringa.no. Årsaken til at han har etablert denne siden, er at han konsekvent blir boikottet i alle media i landet. På den omtalte hobbysiden viser han eksempler på hva de som er av en annen mening, skriver og gjør. Hovedhensikten er å få dem på bedre tanker.

Jonstad syns det er trist at myndighetene nå bruker masse penger, politi og rettsvesen mot meningsmotstandere til tross for at det er grundig fastslått i Grunnloven at meninger ikke kan straffes. Uenighet er ikke det samme som hat og hets.

 

Slik partiet kjenner politiet og pressen, kommer dette til å bli slått stort opp for å vise hvilken kronidiot og kjeltring Jonstad i grunnen er. Personlig tåler han dette, men han beklager hvis det går utover alle andre som er medlemmer av Norsk Folkeparti. Han oppfordrer alle som har en mulighet til det - å gjøre sitt ytterste for å få en slutt på meningsterroren i landet.

 

 

Har vi råd til dette?

 

Publisert 16. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Finansekspert Trym Riksen har regnet på utgiftene i alternativt scenario for asyltilstrømming. Han har i det ene scenarioet tatt utgangspunkt i tidligere Høyre-statsråd Victor Normans utspill om at Norge kan ta imot 100.000 flyktninger, og forutsatt at de ankommer i løpet av 12 måneder. På toppen av SSBs anslag kommer da utgifter i årene 2017 til 2019 på henholdsvis 18, 20 og 24 milliarder kroner. Altså en samlet ekstra utgift i løpet av tre år på 62 milliarder kroner.

 

 

Er FrP verneverdig?

 

Publisert 12. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Onsdag11. mai presenterte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug regjeringens forslag til integreringsmelding. Samme dag gjestet hun Dagbladets politikkprogram «Svar på spørsmålet». Der kommer Listhaug med en glassklar oppfordring til flyktningene: Stå på. - Jeg ville stått på dag og natt, jeg ville ikke gitt meg. Jeg ville lært språk og fått meg en jobb, slik at jeg kan få familien min hit, sier hun.

 

Men skulle ikke FrP sette en stopper for innvandringen. Slik det nå har blitt løser ikke FrP innvandringsproblemene, men har gått over til å administrere dem. Dette partiet er ikke noe mer å samle på!

 

 

Undervisning i norsk drikkekultur

 

Publisert 25. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

IOGT mener i april 2016 at nyankomne til Norge bør få undervisning om norsk drikkekultur. Alle som kommer til Norge må gjennom et kurs med 50 timer samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet. Læreplanen er omfattende, men i dag står det ingenting om alkohol i den. Rusforebyggings-organisasjonen IOGT krever nå at norsk alkoholkultur blir en permanent del av opplæringen som gis til nyankomne i Norge.

Hva skal vi med det, muslimer drikker ikke skriver et nettroll. Dessuten: Kurs i ditt og kurs i datt. Når det gjelder innvandrere så må det tydeligvis finnes et uuttømmelig budsjett, en slags "Sareptas krukke". Det er ingen grenser for hva det skal/må brukes penger på til våre "nye landsmenn".

 

 

Venstreekstremistene viser ansikt – et stygt syn

 

Publisert 16. april 2016

Oddbjørn Jonstad

 

I går kunne en lese at ytterliggående grupper på venstresiden i norsk politikk som Antirasistisk Senter, Sosialistisk Ungdom, Partiet Rødt og andre skal holde en demonstrasjon foran Stortinget til mandag 18. april kl. 18:00. Demonstrasjonen er til støtte for økt asylinnvandring til Norge og mot regjeringens innstramminger.

 

Møt opp og vis dem fingeren - se nedenfor

 

 

Har venstreekstremismen fått fotfeste i domstolene?

 

Publisert 22. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

«Utlendingsnemndas vedtak av 17. juni 2015 og beslutning av 15. juli 2015 er ugyldige. 2. Staten ved Utlendingsnemnda dømmes til å betale sakskostnader til saksøkerne ved advokat Bjørn Erik Serkland med 195 352 – etthundreognittifemtusentrehundreogfemtito – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen» slår tingrettsdommer Frode Støle fast i februar 2016. Samtidig kan en lese at politiet og UDI mente innvandrergutten var 16 år. Han satt fengslet i over to måneder før Oslo tingrett slo fast at vurderingen ikke var holdbar. Oslo tingrett at politiet ikke hadde holdepunkter for å si at gutten var over 15 år. Tvilen skulle komme tiltalte til gode, mente retten med henvisning til FNs barnekonvensjon.

 

Fra tidligere vet vi at flertallet av advokater i Norge politisk sett ligger på venstresiden, i tillegg til de som er for innvandring av økonomiske årsaker. Men det er synd at vi ikke lenger kan stole på domstolene. Jfr. ADVOKATKONTORET på webkontor2.no

 

Har den etniske norske befolkning blitt overflødig?

 

Publisert 20. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Hvis man besøker Akershus Universitetssykehus (A-hus) på Lørenskog utenfor Oslo, slår det en straks hvor mange innvandrere man ser i hovedgata inne på sykehuset. En telling en times tid for noen dager siden viser at ca. 53 % av de som passerer kiosken, er mørkhudede. I tillegg kommer de lyshudede innvandrerne. På området ved inngangen til fødeavdelingen var tilstedeværelsen av mørkhudede over 80 %. På den annen side var mange av de ansatte på sykehuset og apoteket innvandrere. Så vi er altså allerede i 2016 kommet i den situasjonen at innvandrere arbeider for å hjelpe andre innvandrere – uten at den etniske norske befolkning behøver å bry seg. Hadde vi ikke her i landet for noen år siden noe som het sunt bondevett – har det blitt usunt?

 

Bråk i gatene – få en slutt på dette!

 

Publisert 18. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I forbindelse med at Odins soldater nå patruljerer i gatene, har vi fått det vanlige bråket med venstreekstremistene. Er det slik vi vil ha det? Hadde vi hatt noen politikere det var noe tak i, hadde det blitt gjort straffbart å forstyrre andres demonstrasjoner. Kan ikke SV og de andre som ikke har noe å fare med mentalt sett, på egenhånd få demonstrere til avtalt tid – og uten forstyrrelser. På demonstrasjonen for Listhaug prøvde jeg å få politiet til å stoppe kjeften på skrikhalsene som forstyrret det hele. Men politiet mente de måtte få ytre seg. Men kunne de ikke fått gjort det et annet sted i byen på et annet tidspunkt samme dag? Nå når skytingen også har tiltatt i Oslogatene burde man få slutt på at fredelige demonstrasjoner blir forstyrret av skrikhalser med ropert.

 

 

Få satt en stopper for disse skattebetlte oppviglerne!

 

Publisert 20. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Om kvelden 9. februar utløper fristen for å komme med høringssuttalelser til Regjeringens forslåtte innstramminger av asyl- og innvandringspolitikken. En rekke enheter som SSB, UDI, Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og velferdsforskningsinstituttet NOVA har kommet med kritikk av forslagene og mener mange innstramminger baseres på faktafeil. Er det ikke snart på tide å få satt en økonomisk stopper for disse venstreekstreme, skattebetalte oppviglerne?

 

Soler seg i glansen med skattepenger

 

Publisert 5. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det hender ikke så sjelden at man treffer utenlandske kolleger som undrer seg over at et lite land som Norge «alltid» er med der viktige avgjørelser tas, og der verdens stormakter er representert. Men er det noe rart når Solberg og Brende reiser verden rundt med åpen lommebok. De forstår ikke at det er pengene som gjør at de får være med, ikke intellektet.

Så spørsmålet er om dette er et dypfølt ansvar, eller kjøp av oppmerksomhet og internasjonale posisjoner over det nivå politikere og byråkrater fra ett lite land som Norge aldri ellers ville oppnå? Og viser de samme politikere og byråkrater den samme ansvarsfølelse ovenfor dem som pengene tilhører? Nemlig eldre og vanskeligstilte nordmenn. Skal en dømme basert på det en hører og av og til leser så er antagelig internasjonal glans og oppmerksomhet mere fristende. "Det er sikkerhet for egne borgere og ikke «redde verden» som er en regjerings første plikt. Den er valgt av sine borgere, ikke av verdens migranter og flyktninger." Mener mange

 

 

Ansatte i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) leker politikere

 

Publisert 4. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringens forslag bidrar ikke til den integreringen man ønsker seg, sier Marit Lund Larsen, leder for integreringsdirektoratets største forbund. De er uenige i følgende:

•Tar avstand fra at personer med begrenset tillatelse til opphold i Russland eller som har flyktet via Russland kan returneres uten å få behandlet sin asylsøknad i Norge.

•Sier nei til forslaget om strengere kriterier for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening.

•Negativ til forslaget om at enslige, mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år.

•Kritikk av departementets bruk av begreper som «ankerbarn» og «asyltilstrømning».

 

Burde ikke regjeringen nå sette en stopper for venstreekstrem, politisk aktivisme blant offentlig ansatte i stat og kommune.

 

ser en at innvandrere i økende grad hjelper andre innvandrere og flyktninger til landet. Ikke? Her er noen eksempler:

1. Mohsan Raja ble av Aftenposten utropt til «Årets Osloborger» fordi han dag og natt hjalp såkalte flyktninger med mat og klær utenfor politiets mottakssentral i Oslo

 

2. Flyktninger og innvandrere jobber for Refugees Welcome to Norway

 

3. Flyktninger ansatt for å hjelpe nyankomne asylsøkere i Tromsø. Akuttmottaket på Skansen hotell i Tromsø har ansatt 10 flyktninger, som alle har permanent opphold. De er glade for endelig å ha fått jobb, og for å kunne hjelpe nyankomne asylsøkere i ishavsbyen

 

4. -Vi gjør en jobb på vegne av samfunnet, ikke for vår egen del. Det er i tråd med behovet regjeringen beskriver. Da er det trist at det skal komme hatmeldinger, sier Gurpreet Singh, som representerer firmaet som er aktuell som fremtidig driver av asylmottaket på Stensby.

 

Listen kunne vært mye lenger, men kjernen er at landet nå er kommet i en slik situasjon at innvandrerne og spesielt muslimene, overtar arbeidet med innvandringen. Den samme tendens gjør seg gjeldende i politikken og ikke minst i media. Ansvarsløse redaktører promoterer innlegg og utsagn fra innvandrere - og aller helst muslimer. Slik kan vi ikke ha det!